آتشی پنهان در نهان دارد

زغال تشدار

زغال قلیون
زغال قلیان

کدام زغال را میپسندید؟

تشدار با همکاری کوره‌داران سراسر کشور امکان فروش انواع زغال را برای همه‌ی سلیقه‌ها دارد.

آدرس جدید:

میدان نامجو، خیابان نامجو

نرسیده به خیابان قجاوند، نبش کوچه آلایی

تلفن : ۰۲۱۷۷۶۵۱۶۰۹

طاها: ۰۹۱۹۷۷۲۳۵۲۹